niedziela, 9 grudnia 2012

Widzący do Najświętszego Oblicza

Jezus powiedział o Najświętszego Oblicza do: 

Święta Gertruda (1256-1302): 
Święta Mechtilde (1256-1302): 
Maria od Świętego Piotra (1816-1848): 
Maria Pia Mastena (1881-1951):
Maria Concetta Pantusa (1894-1953): 
Maria Pierina de Micheli (1890-1945):