piątek, 16 marca 2018

Modlitwa-egzorcyzm św. Antoniego

Ecce Crucem Domini! +
Fugite partes adversae! +
Vicit Leo de tribu Juda, +
Radix David! + Alleluia! +

W tłumaczeniu na polski modlitwa brzmi następująco:

Oto Krzyż Pański! +
Ustąpcie, wrogowie Jego! +
Lew z pokolenia Judy, + 
Potomek Dawida zwyciężył! +
Alleluja! +