środa, 16 kwietnia 2014

Refleksja i Medytacja na Wielką Sobotę

Orędzie Matki Bożej w Medjugorje, 25 marca 2009: “Drogie dzieci! W tym czasie wiosennym, kiedy wszystko budzi się z zimowego snu, przebudźcie i wy wasze dusze modlitwą, by były gotowe przyjąć światło Jezusa Zmartwychwstałego. Niech On, małe dzieci, przybliży was do Swojego Serca, byście stali się otwartymi na życie wieczne. Modlę się za was i wstawiam się przed Najwyższym za waszym prawdziwym nawróceniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Refleksja i Medytacja na Wielki Piątek

Orędzie Matki Bożej w Medjugorje, 25 lutego 1999: “Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami w szczególny sposób, rozmyślając i żyjąc w swoim Sercu męką Jezusa. Małe dzieci, otwórzcie swoje serca i dajcie mi wszystko, co jest w nich: radości, smutki i każdy nawet najmniejszy ból, bym mogła go przedstawić Jezusowi, by On Swoją niezmierzoną miłością spalił i przemienił wasze smutki w radość swojego Zmartwychwstania. Dlatego wzywam was, małe dzieci, w szczególny sposób teraz, by wasze serca otworzyły się na modlitwę, byście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

niedziela, 6 kwietnia 2014

Jezus złożony do grobu

14. Jezus złożony do grobu.

Jezus zostaje zdjęty z krzyża

13. Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

Jezus umiera na krzyżu

12. Jezus umiera na krzyżu.

Jezus z szat obnażony

10. Jezus z szat obnażony.

Trzeci upadek Pana Jezusa

9. Trzeci upadek Pana Jezusa.

Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy.

Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

7. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa.

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi.

Jezus spotyka swą Matkę

4. Jezus spotyka swą Matkę.

Pierwszy upadek Jezusa

3. Pierwszy upadek Jezusa.

Jezus bierze Krzyż na swe ramiona

2. Jezus bierze Krzyż na swe ramiona.

Jezus skazany na śmierć

1. Jezus skazany na śmierć.

Droga krzyżowa


Stacje drogi krzyżowej:

1. Jezus skazany na śmierć. 
2. Jezus bierze Krzyż na swe ramiona. 
3. Pierwszy upadek Jezusa. 
4. Jezus spotyka swą Matkę. 
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi. 
6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. 
7. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. 
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy. 
9. Trzeci upadek Pana Jezusa. 
10. Jezus z szat obnażony. 
11. Jezus przybity do krzyża. 
12. Jezus umiera na krzyżu. 
13. Jezus zostaje zdjęty z krzyża. 
14. Jezus złożony do grobu.