piątek, 28 grudnia 2012

Objawienia Anioła i Święta Gemma Galgani

Anioł Stróż powiedział do Świętej Gemmy Galgani (1878-1903):

"Patrz jak Jezus cierpiał za człowieka, przypatruj się po kolei każdej Jego ranie; miłość Mu je zadała. Jak okropnym musi być grzech, jeśli zadośćuczynienie zań wymagało tyle cierpienia i takiej miłości! Takie myśli, niby ogniste strzały, przeszywały serce dziewicy, rozpalając je coraz silniej." 

"Biedne maleństwo, jakżeś niedoskonałe. Trzeba cię strzec nieustannie i mieć wiele cierpliwości z tobą!" 

"Pamiętaj, że kto prawdziwie kocha Jezusa, mówi mało i wszystko znosi. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa nie wypowiadać nigdy swego zdania. Jeżeli się o nie pytają, nie stać uparcie przy swoim przekonaniu, ale wypowiedziawszy się w interesie prawdy, zachować skromnie milczenie." 

"Jeżeli popełnisz błąd, oskarżaj się natychmiast, nie dając się innym uprzedzić. Zachowaj dokładne posłuszeństwo i bez żadnych targów względem spowiednika i tych, kogo słuchać każe. Zachowaj szczerość względem niego i względem nich. Nie zapominaj czuwać nad wzrokiem, pomnąc, że oko umartwione będzie oglądało piękności Nieba." 

“Nie wstydzisz się popełniać uchybienia w mojej obecności?” 

"Jezus miłuje cię gorąco. Kochaj Go z całego serca! Czy kochasz Matkę Jezusa? Pozdrawiaj Ją często. Miła jest Jej ta pamięć i odwdzięcza się za nią sowicie. Jeżeli nie robi tego widocznie, to aby wypróbować twą wierność."