niedziela, 9 grudnia 2012

Dzień do Najświętszego Oblicza

W czerwcową 1938, Matka Boska powiedziała do Pierinie de Micheli: 

"W każdy Wtorek nawiedzą Najświętszy Sakrament jako zadośćuczynienie za z znieważanie Najświętszego Oblicza mojego Syna Jezusa podczas Jego Męki oraz w Sakramencie Eucharystii."