piątek, 28 grudnia 2012

Objawienia Anioła w Fatimie

Anioł pojawiła się w Aljustrel, niedaleko Fatimie, 1916, jak kształcie młodziana przejrzystego, bardziej lśniącego niż kryształ w blasku słonecznym. 

Pierwsze objawienie: W grocie, Anioł zbliżywszy się i powiedział: "Nie bójcie się, jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się razem ze mną. O Boże mój, wierzę w ciebie, uwielbiam ciebie, ufam Tobie! Miłuję ciebie! Proszę abyś przebaczył tym, którzy nie wierzą, którzy cię nie wielbią, którzy cię nie kochają.” "Tak się módlcie. Głos waszych modlitw wzruszy Najświętsze Serce Jezusa i Maryi.”  

Drugie objawienie: Anioł powiedział: "Módlcie się wiele. Najświętsze Serce Jezusa i Maryi ma względem was zamiary pełne miłosierdzia. Ofiarujcie Zbawicielowi wasze modlitwy na przebłaganie za tyle grzechów, które Go obrażają. Czyńcie dla Niego ofiary. Módlcie się za nawrócenie grzeszników. Sprowadźcie w ten sposób pokój na waszą ziemię ojczystą. Ja jestem aniołem stróżem ojczyzny. A przede wszystkim przyjmijcie cierpliwie cierpienia, które na was ześle Zbawiciel.” 

Trzecie objawienie: Anioł ma w ręku Kielich i Hostię. Ukląkł i odmówił: "Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało, Krew i Duszę i Bóstwo Pana Naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają, przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi błagam o nawrócenie biednych grzeszników." Aniol podał Hostię i Kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie: "Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga.”