czwartek, 24 maja 2012

Orędzie o wyroku i dary

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.

Orędzie o miłości

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.

Orędzie o nawrócenia

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.

Orędzie o modlitwy sercem

Orędzie, 19 czerwca 2002 - “Módlcie się powoli! Módlcie się z wiarą!" 

Orędzie, 4 listopada 2002 - “Módlcie się z sercem. Módlcie się dla siebie wasze rodziny przed Jezusem.” 

Orędzie, 20 listopada 2002 – "Módlcie się w waszych rodzinach.” 

Orędzie, 15 września 2002 - "Módlcie się dziś i jutro!” 

Orędzie, 19 grudnia 2003 "Módlcie się lepiej. Módlcie się spokojnie, powoli, delikatnie, z miłości dla Jezusa. Nie słowami, nie ustami, lecz z duszą. Bóg miłuje was. Nie zapomnijcie.” 

Orędzie, 7 maja 2005 – "Módlcie się zawsze. Módlcie się dużo. Módlcie się więcej. Módlcie się, moje drogie dzieci!” 

Orędzie Matki Bożej w Divinópolis, Brazylii.

Orędzie o Eucharystii

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.