piątek, 28 grudnia 2012

Krucyfiks w Medjugorje

W Medziugorje, 26 czerwca 1981 roku, Matka Boża ukazała się w Podbrda do Marii Pavlovic. Za Nią był krzyż, płacząc dwa razy powtórzyła: "Pokój, pokój i tylko pokój! Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także pomiędzy ludmi."