czwartek, 20 grudnia 2012

Medalik Najświętszego Oblicza Jezusa

Na jednej części szkaplerza jest podpisem: "Illumina, Domine, Yultum tuum super nos. Rozjaśnij, Panie, nad nami światło Twojego Oblicza". Na drugim widoczna jest: "Mane nobiscum, Domine. Pozostań z nami, Panie." W czerwcową 1938, Matka Boska powiedziała do Pierinie de Micheli: 

"Ten Szkaplerz lub Medalik, który go zastępuje jest znakiem miłości i miłosierdzia, które Jezus pragnie dać światu w czasach zepsucia i nienawiści do Kościoła. Diabeł zakłada sieci, aby wyrwać wiarę z serc. Konieczne jest Boskie lekarstwo. Jest nim Najświętsze Oblicze Jezusa. Wszyscy ci, którzy będą nosili podobny Szkaplerz lub Medalik i jeśli to możliwe, w każdy Wtorek nawiedzą Najświętszy Sakrament jako zadośćuczynienie za z znieważanie Najświętszego Oblicza mojego Syna Jezusa podczas Jego Męki oraz w Sakramencie Eucharystii zostaną umocnieni w wierze. Będą mieli odwagę otwarcie manifestować swoją wiarę. Otrzymają pomoc w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Otrzymają pomoc w trudnościach duchowych. W ich pogodnej śmierci będzie im towarzyszyło radosne spojrzenie mojego Boskiego Syna."