piątek, 29 listopada 2013

Nowenna Boże Narodzenie i do Dzieciątka Jezus

Nowenna do Bożego Narodzenia: 

"Dzieciątko Jezus, prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia, Kocham Cię!" 

Dzień pierwszy: 25 grudnia 1993: "Drogie dzieci! Dzisiaj raduję się z małym Jezusem i pragnę, by radość Jezusowa wstąpiła do każdego serca. Małe dzieci, z orędziem daję wam błogosławieństwo ze swoim Synem Jezusem, by w każdym sercu zapanował pokój. Kocham was, małe dzieci, i wzywam was wszystkich, byście przybliżyli się do mnie przez modlitwę. Wy mówicie, mówicie, ale się nie modlicie. Dlatego, małe dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Tylko w ten sposób będziecie szczęśliwi i Bóg da wam, o co Go prosicie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień drugi: Medjugorje, 25 grudnia 1996: "Drogie dzieci! Dzisiaj jestem z wami w szczególny sposób, trzymając małego Jezusa w swoich ramionach i wzywam was, małe dzieci, byście otworzyli się na Jego wezwanie. Ono wzywa was do radości. Małe dzieci, żyjcie radośnie orędziami Ewangelii, które powtarzam w czasie, odkąd jestem z wami. Małe dzieci, jestem waszą matką i pragnę odsłonić wam Boga miłości i Boga pokoju. Nie chcę, by wasze życie było w smutku, ale by było spełnione w radości na wieczność według Ewangelii. Tylko w ten sposób wasze życie będzie miało sens. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień trzeci: Medjugorje, 25 grudnia 1997: "Drogie dzieci! Również dzisiaj raduję się z wami i wzywam was do dobra. Pragnę, by każdy z was rozmyślał i nosił pokój w sercu mówiąc: «Chcę umieścić Boga w swoim życiu na pierwszym miejscu!» W ten sposób, małe dzieci, każdy z was stanie się święty. Mówcie, małe dzieci, każdemu: «pragnę dla Ciebie dobra», a on ci się odwzajemni dobrem i dobro, małe dzieci, zamieszka w sercu każdego człowieka. Ja wam, małe dzieci, tego wieczoru przynoszę dobro – swojego Syna, który dał swoje życie dla waszego zbawienia. Dlatego, małe dzieci, radujcie się i wyciągnijcie ręce do Jezusa, który jest samym dobrem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień czwarty: Medjugorje, 25 grudnia 1998: "Drogie dzieci! W tej bożonarodzeniowej radości pragnę pobłogosławić was swoim błogosławieństwem. W szczególny sposób, małe dzieci, przekazuję wam błogosławieństwo małego Jezusa. Niech Ono napełni was swoim pokojem. Dzisiaj, małe dzieci, nie macie pokoju, choć do niego dążycie. Dlatego wraz ze swoim Synem Jezusem w tym dniu wzywam was: módlcie się módlcie się, módlcie się, bo bez modlitwy nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go, a Bóg jest prawdziwym pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień piąty: Medjugorje, 25 grudnia 1999: "Drogie dzieci! Oto jest czas łaski. Małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób z małym Jezusem, którego niosę w swoich ramionach, daję wam możliwość, byście zdecydowali się na pokój. Przez wasze «tak» dla pokoju i decyzję na Boga, otwiera się dla was nowa możliwość pokoju. Tylko w ten sposób, małe dzieci, czas tego stulecia, będzie dla was czasem pokoju i dobrobytu. Dlatego umieśćcie małego Nowonarodzonego Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu, a będzie was prowadził drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień szósty: Medjugorje, 25 grudnia 2000: "Drogie dzieci! Dzisiaj, kiedy Bóg mi pozwolił, bym mogła być z wami, z małym Jezusem na ręku, raduję się z wami i oddaję dziękczynienie Boga za wszystko to, co uczynił w tym Roku Jubileuszowym. Dziękuję Bogu szczególnie za wszystkie powołania tych, którzy Bogu powiedzieli «tak» w pełni. Wszystkich was błogosławię moim błogosławieństwem i błogosławieństwem Nowonarodzonego Jezusa. Modlę się za was wszystkich, by radość narodziła się w waszych sercach, tak byście w radości i wy nosili radość, którą ja mam dzisiaj. Przynoszę wam w tym Dzieciątku Zbawiciela waszych serc i tego, który wzywa was do świętości życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień siódmy: Medjugorje, 25 grudnia 2001: "Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was i zachęcam do modlitwy o pokój. Szczególnie dzisiaj wzywam was, niosąc wam na moich rękach Nowonarodzonego Jezusa, byście zjednoczyli się z Nim przez modlitwę i stali się znakiem dla tego niespokojnego świata. Zachęcajcie się wzajemnie, małe dzieci, do modlitwy i miłości. Niech wasza wiara będzie zachętą dla innych, by mocniej wierzyli i miłowali. Wszystkich was błogosławię i wzywam was, byście byli bliżej mojego Serca i Serca małego Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień ósmy: Medjugorje, 25 grudnia 1992: "Drogie dzieci! Dzisiaj pragnę wszystkich was umieścić pod swoim płaszczem i obronić was od wszelkich szatańskich napaści. Dzisiaj jest dzień pokoju, ale na całym świecie jest wiele niepokoju. Dlatego wzywam was, byście wszyscy ze mną przez modlitwę budowali nowy świat pokoju. Ja bez was nie mogę tego uczynić. I dlatego wzywam was swoją matczyną miłością, a resztę Bóg uczyni. Dlatego otwórzcie się na Boże plany i Jego zamysły, byście mogli współpracować z Nim dla pokoju i dobra. I nie zapomnijcie, że wasze życie nie jest wasze, lecz jest darem, którym powinniście radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego. Drogie dzieci, niech wam zawsze towarzyszy delikatność mojego małego Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Dzień dziewiąty: Medjugorje, 25 grudnia 2008: “Drogie dzieci! Biegacie, pracujecie, gromadzicie, ale bez błogosławieństwa. Wy się nie modlicie! Dzisiaj wzywam was, byście zatrzymali się przed żłóbkiem i medytowali o Jezusie, którego również dzisiaj wam daję, by was błogosławił i pomógł, byście zrozumieli, że bez Niego nie macie przyszłości. Dlatego, małe dzieci, oddajcie swoje życie w ręce Jezusa, by On was prowadził i chronił od wszelkiego zła. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

sobota, 23 listopada 2013

Orędzia Matki Bożej i obecne czasy

Orędzie, 25 października 2006 z Medjugorje: "Drogie dzieci! Dzisiaj Pan pozwolił mi, bym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski. Nie jesteście świadomi, małe dzieci, że Bóg daje wam wielką szansę, byście się nawracali i żyli w pokoju i miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do spraw ziemskich, i myślicie o życiu ziemskim. Bóg posłał mnie, bym was prowadziła do życia wiecznego. Ja, małe dzieci, nie jestem zmęczona, choć widzę wasze serca ociężałe i zmęczone wszystkim tym, co jest łaską i darem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”