sobota, 23 listopada 2013

Orędzia Matki Bożej i obecne czasy

Orędzie, 25 października 2006 z Medjugorje: "Drogie dzieci! Dzisiaj Pan pozwolił mi, bym ponownie wam powiedziała, że żyjecie w czasie łaski. Nie jesteście świadomi, małe dzieci, że Bóg daje wam wielką szansę, byście się nawracali i żyli w pokoju i miłości. Jesteście tak zaślepieni i przywiązani do spraw ziemskich, i myślicie o życiu ziemskim. Bóg posłał mnie, bym was prowadziła do życia wiecznego. Ja, małe dzieci, nie jestem zmęczona, choć widzę wasze serca ociężałe i zmęczone wszystkim tym, co jest łaską i darem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”