poniedziałek, 30 września 2013

Orędzia Matki Bożej i świętość

Orędzie, 19 grudnia 2001  w Divinópolis, Brazylii: "Naśladujcie życie Świętych i niech oni będą dla was przykładem." 

Orędzie, 11 maja 2008 w Divinópolis, Brazylii: "Codziennie, módlcie się, by Duch Święty oświecał was i prowadził na drodze świętości.”