czwartek, 24 maja 2012

Orędzie o wyroku i dary

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.