czwartek, 24 maja 2012

Orędzie o nawrócenia

Szanowni Państwo, czekajcie tłumaczenie.