środa, 16 kwietnia 2014

Refleksja i Medytacja na Wielki Piątek

Orędzie Matki Bożej w Medjugorje, 25 lutego 1999: “Drogie dzieci! Również dzisiaj jestem z wami w szczególny sposób, rozmyślając i żyjąc w swoim Sercu męką Jezusa. Małe dzieci, otwórzcie swoje serca i dajcie mi wszystko, co jest w nich: radości, smutki i każdy nawet najmniejszy ból, bym mogła go przedstawić Jezusowi, by On Swoją niezmierzoną miłością spalił i przemienił wasze smutki w radość swojego Zmartwychwstania. Dlatego wzywam was, małe dzieci, w szczególny sposób teraz, by wasze serca otworzyły się na modlitwę, byście przez modlitwę stali się przyjaciółmi Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”